Vijesti

Arhiva vijesti

Lista projekata 2009.godina

Prema Poslovnom planu SERDA usvojenom na 22. Sjednici Skupštine SERDA, održanoj 29.12.2008.g. određeno je da Sektor strateškog planiranja nastavi projekte i aktivnosti iz prethodne godine i aplicira i priprema projekte za implementaciju i započne imp
Prema Poslovnom planu SERDA usvojenom na 22. Sjednici Skupštine SERDA, održanoj 29.12.2008.g. određeno je da Sektor strateškog planiranja nastavi projekte i aktivnosti iz prethodne godine i aplicira i priprema projekte za implementaciju i započne implementaciju sljedećih projekata:
Projekti i aktivnosti koji su nastavljeni u 2009. godini
1) INTERREG IIIA - AdriaNET- Projekt institucionalne saradnje
2) Ažuriranje regionalne razvojne strategije za period 2008. - 2015.
3) Pružanje tehničke pomoći općinama/opštinama u aktivnostima izrade i/ili ažuriranja lokalnih razvojnih strategija
4) Praćenje i izvještavanje po operativnom grantu EK za 2007. – 2008. godinu
5) EU VET 3 - aktivnosti na projektu izrade nastavnih programa za profile iz šest oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u BiH
6) UNDP – PROJEKT ILDP stvaranje jedinstvene metodologije izgradnje lokalnih razvojnih strategija i planova u BiH
7) CBI - projekt ekspertne pomoći u jačanju sposobnosti MSP u BIH
8) Program podrške realizacijij programa prekogranične saradnje
9) Izrada master plana za razvoj ruralnog eko-turizma u Šabićima, općina Trnovo
10) Projekt promotivnih, edukativnih i fundraising aktivnosti kroz intenzivnu saradnju sa predstavništvom Kantona Sarajevo u Briselu
11) Monitoring projekata odobrenih od strane Evropske komisije - 5. poziv
    11.1.)  Projekt „Razvoj ruralnog eko-turizma u Šabićima, općina Trnovo“, finansiran iz fonda EU RED 5. poziv, koji implementira Fondacija za lokalnu demokratiju
    11.2.)  Projekt „Razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti“, finansiran iz fonda EU RED 5. poziv, koji implementira Privredna komora Kantona Sarajevo
12) Saradnja sa RACVIAC-om (Regionalni centar za pomoć u provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji)
13) Aktivnosti na usaglašavanju i koordinaciji izrade 5 poslovnih planova RRA za period 2009.-2010.
Projekti i aktivnosti koji su započeti u 2009. godini
1) EU ACQUISE COMMUNITAIRE “Support for Sarajevo Canton“ (Program podrške stečevinama “Podrška KS“ )
2) Priprema općina/opština u SMR za upravljanje Evropskim fondovima – metodologija Leader
3) STRA:DE 2 – Razvoj strategija za prirodni okoliš u BiH
Predate aplikacije na projekte i projekti u fazi pripreme za implementaciju u 2009. godini
1) Aplikacija sa Projektom izgradnje jedinstvenog istraživačkog prostora u BiH
2) Aplikacija na bilateralna sredstva Grčke vlade sa projektom „Razvoj MSP u BiH“
3) Troduplo D-deminiranje/dizajn/razvoj (development)
4) Uspostavljanje mreže NVO u okvirima aktivnosti ekonomskog razvoja u SMR, koordinirane od strane SERDA-e
5) Aplikacija na IPA sredstva – F.A.T.E. – From army to enterpreneurship (od armije do poduzetnuštva)
6) Aplikacija na IPA sredstva – INNOV_ICT-ACCESS – korištenje telecentara i e-usluga za pojačan pristup inovacijama u zapostavljenim ruralnim zonama Jugoistočne Evrope
7) Aplikacija na IPA sredstva – NETINNOCENTRES – jačanje regionalne mreže centara za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima
8) Aplikacija na IPA sredstva – TEX-EASTILE – podrška inovacijama u tekstilnoj industriji i jačanje mreže tekstilnih proizvođača
9) Aplikacija na grant sredstva ECD namijenjena za finansiranje operativnih troškova SERDA-e
10) Aplikacija na IPA sredstva – MED-IN – uvođenje i jačanje inovacija u okviru malih i srednjih preduzeća u regiji
11) Projekat podrške osnivačima i nevladinim organizacijama u jačanju apsorpcijskih kapaciteta – PCM obuke
12) Provođenje programa obuke za općinski/opštinski menadžment
13) Provođenje programa informatizacije općina/opština i stvaranje pretpostavki za uvođenje elektronske uprave (e-goverment) u SMR
14) Aplikacija na IPA Adriatic program – projekti za razvoj saradnje zemalja u regiji Jadranskog mora
SEKTOR ZA POSLOVNI RAZVOJ
    2.1.  Kreditno- garantni fond SMR-a
    2.2.Centri za lokalni razvoj
    2.3.  Industrijske zone
    2.4.  Poslovni inkubator
    2.5.  Centar za prekvalifikaciju i zapošljavanje
    2.6.  HACCP sistem i njegova implementacija
    2.7.  Edukacija PCM- Upravljanje projektnim ciklusom za Kanton Sarajevo
    2.8.  Spomenik prirode Skakavac
    2.9.  Podrška formiranju inovacionog centra
    2.10.Projekt www.posao.ba
SEKTOR ZA ADMINISTRATIVNO-PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE
    3.1.  Centar za podršku i promociju evropskih integracija (CePPEI)
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
    4.1. Projekt: Čista rijeka Miljacka
    4.2. Analiza stanja i izrada osnovne predinvesticione dokumentacije za tramvajsku trasu „Ilidža – Hrasnica – Vojkovići – Dobrinja – Nedžarići“ (nastavak u 2009. godini)
    4.3. Projekti podrške osnivačima tokom 2008. godine (prenos u 2009. godinu)
      4.3.1.Općina Stari Grad i Ministarstvo sporta i kulture KS / Rekonstrukcija sportskog terena u okviru OŠ Hamdija Kreševljaković na Vratniku
      4.3.2.Općina Fojnica / Sanacija divljih deponija i uspostavljanje mehanizama za održavanje čistoće
      4.3.3.Općina Novo Sarajevo / Revitalizacija Aleje lipa - Vilsonovo šetalište
      4.3.4.Opština Rogatica / Sanacija divljih deponija i nabavka opreme za odlaganje otpada
      4.3.5.Općina Trnovo FBiH / Umoljanske vodenice
      4.3.6.Opština Trnovo RS / Uređenje gradskog parka
      4.3.7.Općina Visoko / Izgradnja stočnog groblja i jama za animalni otpad
      4.3.8.Općina Vogošća / Rekonstrukcija Planinarskog doma "Skakavac" na Skakavcu i nabavka laktofriza
      4.3.9.Opština Kalinovik / Sanacije otpadnih voda u Kalinoviku
    4.4. Uspostavljanje regionalne sanitarne deponije za područje općina Visoko,  Breza, Vareš, Olovo, Kreševo, Fojnica i Kiseljak
    4.5. Uspostavljanje regionalne sanitarne deponije za područje općina/opština gornjeg Podrinja
    4.6. Podrška infrastrukturnim projektima za povratničku populaciju na području općina/opština Olovo, Sokolac, Ilijaš i Istočni Stari Grad
    4.7. Trolejbuski dobrinjski prsten – faza 2
    4.8. Saradnja na projektima podrške lokalnom razvoju u partnerskom odnosu  sa fondacijom za održivi razvoj – OdRAZ Sarajevo
    4.9. Praćenje održavanja postignutog ISO 9001:2000 standarda upravljanja kvalitetom uvedenog u općine/opštine SMR