Vijesti

Arhiva vijesti

KREDITNE LINIJE INVESTICIJSKE BANKE FBiH

DUGOROČNI KREDITI
KREDITI ZA INVESTICIJE

Rok otplate do 5 godina
Grace period do 1 godine
Kamata EURIBOR+3% p.a.

Namjena:
- nabavka opreme za novu proizvodnju, proširenje postojećeg proizvodnog programa,
- otklanjanje uskih grla izgradnja , dogradnja i opremanje poslovnih i stambenih objekata

KREDITI ZA OBRTNI KAPITAL

› Rok otplate preko 12 mjeseci
› Grace period prema projekciji gotovinskog toka
› Kamata EURIBOR+3% p.a.

Namjena:
- finansiranje pripreme izvoza,
- finansiranje obrtnog kapitala
Sve dodatne informacije možete dobiti putem:
Igmanska 1
71000, Sarajevo, BiH
Telefon: ++ 387 33 277-900, 277-902
Fax: ++ 387 33 668-952