Vijesti

Arhiva vijesti

JAVNI POZIV ZA UPIS U BAZU PODATAKA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Poštovani preduzetnici,
osnovni cilj prikupljanja, kreiranja i popunjavanja baze podataka o postojećem stanju biznisa na lokalnom nivou je efikasnije apliciranje programa i projekata za finansiranje lokalnog biznisa prema strukturalnim fondovima Evropske komisije i projektima koje realizuje Sarajevska regionalna razvojna agencija, kao i sagledavanje trenutne privredne situacije na području opštine Sokolac.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na tel./fax: 057/ 444-595
ili na e-mail:
Centar za razvoj biznisa Sokolac
Ul. Glasinačka bb, 71 350 Sokolac
Obrazac upitnika možete preuzeti ovdje (popunite podatke za koje Vi smatrate da su bitni za Vas i Vašu firmu i pošaljite na jedan od gore navedenih e-mailova,putem fax-a na broj 057 444-595 ili na adresu: ul. Glasinačka bb 71 350 Sokolac).