Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u aktivnosti internacionalizacije korisnika (MSP) u okviru projekta GREEN MIND

U okviru Green MIND projekta Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje Javni poziv za izražavanje interesa za sudjelovanje zainteresiranih malih i srednjih preduzeća u aktivnosti internacionalizacije korisnika.

Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u aktivnosti internacionalizacije korisnika (MSP) u okviru projekta GREEN MIND

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA poziva predstavnike MSP iz oblasti zelene i pametne mobilnosti iz Bosne I Hercegovine koji pripadaju slijedećim kategorijama:

 ● Mala i srednja poduzeća i mikro firme

● Start-up firme (firme osnovane nakon 1. januara 2015.)

 IZ OBLASTI: 

1. Infrastrukturne tehnologije

2. Ekološki prihvatljiva (čista) goriva

3. Low carbon ekonomija

4. Zelena / eko-prihvatljiva / čista vozila

5. inteligentni transportni sistemi (ITS)

6. Združeni IT sistemi (C-ITS)

7. Mobilnost kao servis ili transport kao servis

8. Planiranje i obrazovanje u obalsti mobilnosti

da iskažu interes za sudjelovanje u aktivnosti internacionalizacije korisnika / posjeta sajmu Greencities Malaga u periodu 21.-22. April 2020. godine, a koja se provodi u sklopu projekta, GREEN MIND - finansiranog u okviru EU Interreg MED programa. 

Projekat GREEN MIND usmjeren je na razvoj MSP-a u oblasti zelene i pametne mobilnosti - u kojem SERDA kao projektni partner, nudi pomoć zainteresovanim bosanskohercegovačkim kompanijama u nastojanju da pristupe programima europskog financiranja. 

Do sada su organizirana dva webinara (21. novembra i 12. decembra), gdje su prvim predstavljeni europski programi financiranja sa fokusom na zelenu i pametnu mobilnost, a drugi je stvorio platformu za predstavljanje inovativnih ideja u odgovarajućim programima. 

Naredna planirana aktivnost je mogućnost povezivanja komapnija koje imaju namjeru aplicirati sa svojim projektima na programe koji se finansiranuju iz EU fondova. Predviđena je aktivnost posjeta sajmu Greencities Malaga koji se održava u Malagi, u Španiji u periodu od 21. - 22. aprila 2020. To će kompanijama omogućiti:

-      Razmjenu iskustava sa kompanijama koje žele inovirati u zelenu i pametnu mobilnost

-      Sudjelovanje na forumu koji okuplja 120 izlagača

-      Umrežavanje sa europskim kompanijama 

Korisnici će biti odabrani prema sljedećim kriterijima: 

1.       Tematski fokus na zelenu i pametnu mobilnost;

2.       Spremnost na internacionalizaciju;

3.       Sastav tima, poznavanje engleskog jezika;

4.       Inovativnost / kreativni sadržaji;

5.       Spremnost na učestvovanje u webinaru prilikom kojeg će se kompanije predstaviti.

Ukoliko ste zainteresovani i smatrate da ste kompetentni za sudjelovanje u navedenoj aktivnosti, imate (internacionalnu) projektnu ideju za čiju su Vam realizaciju potrebno dodatno znanje, vještine i potpora, te ste spremni u navedenom periodu biti na raspolaganju i učestvovati u aktivnostima pozivamo Vas da nam pošaljete:

1. pismo interesa sa kratkim opisom Vaših kompetencija / referenci u traženom području i motivacijom za učešće

3. Kratak opis firme i CV članova tima

najkasnije do ponedeljka, 27.01.2020.godine na e-mail: maja@serda.ba

 

Troškovi posjeta (smještaj i prevoz) odabranih korisnika sajmu Greencities u Malagi (21. -22.04.2020.) bit će pokriveni projektom GREEN MIND. Zbog ograničenog broja učesnika predviđeno je finansiranje maksimalno dva predstavnika odabranih korisnika MSP.

Više informacija o projektu može te dobiti na linku: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=green%20mind%20-%20interreg%20med%20project&epa=SEARCH_BOX

Web stranica projekta: greenmind.interreg-med.eu/