Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu sa područja Općine Vogošća

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Općine Vogošća i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o realizaciji obuka iz domena pokretanja biznisa, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje:

Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu sa područja Općine Vogošća

Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu sa područja Općine Vogošća za prijavu na program edukacije o vještinama za pokretanje i vođenje vlastitog biznisa

Program je namijenjen za 10 startup firmi, početnika u biznisu sa područja općine Vogošća čiji bi po jedan predstavnik prošao program edukacije o vještinama za pokretanje i vođenje vlastitog biznisa.

Program se odnosi na podršku osnivanju i razvoja start-up firmi kao i pomoć prilikom njihovog opstanka na tržištu. Opstanak na tržištu u prvim godinama rada je na izuzetno niskom nivou, što rezultira da veliki broj startup firmi već nakon prve godine ne uspijeva opstati na tržištu i gasi se. Razlozi za to su, između ostalog, što vlasnici start-up firmi nemaju dovoljno razvijene kapacitete u smislu osnovnih i specifičnih znanja za uspostavljanje i vođenje biznisa.

Prenos teoretskog i praktičnog znanja će se realizirati putem dva programa sa ukupno šest tematskih cjelina (modula).

Tematske cjeline obrađuju:

1.  Razvoj poslovnog modela

2.  Prodaja i marketing

3.  Upravljanje ljudskim resursima

4.  Vještine komunikacije

5.  Finansijsko upravljanje

6. Izrada biznis plana

Predviđeno trajanje edukacije je 5 radnih dana.

Ko može aplicirati?

Na učešće mogu aplicirati startup firme, početnici u biznisu:

·        registrovane na području Općine Vogošća

·        koje se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 24 mjeseca starosti na dan objave poziva)

·        koji imaju razvijene konkretne poslovne ideje, ali im nedostaju poslovne vještine da bi svoje proizvode/usluge uspješno komercijalizirali

·         koje žele povećati svoju profitabilnost

·         čija je poslovna ideja u vezi sa obavljanjem proizvodne i uslužne djelatnosti

·         čije poslovne ideje nude nova rješenja u odnosu na postojeće stanje

·         koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Potrebna dokumentacija za prijavu:

-          Popunjen prijavni obrazac;

-          Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti;

-          Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (ne starije od 3 mjeseca).

Nakon uspješno savladanog programa, polaznici će dobiti Uvjerenje o završenom osposobljavanju u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na web adresi: www.vogosca.ba, www.serda.ba ili lično u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo.

Prijave se dostavljaju lično na protokol Sarajevske regionalne razvojne agencija – SERDA, ulica Kolodvorska 6, Sarajevo ili putem pošte na navedenu adresu.

Edukacija je zahvaljujući Općini Vogošća besplatna za sve polaznike koji budu odabrani po Javnom pozivu.

Javni poziv ostaje otvoren kontinuirano do popune broja od 10 korisnika.

U slučaju većeg broja pristiglih prijava, iste će se rangirati po redoslijedu zaprimanja.

Sve poslane prijave putem pošte moraju stići do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: (033) 641 520 i (033) 648 686.