Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Općine Vogošća i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o realizaciji obuka iz domena pisanja, apliciranja i upravljanja EU projektima, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje:

Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća

Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Program je namijenjen za 14 malih i srednjih preduzeća sa područja općine Vogošća koja planiraju dodatno obučiti svoje uposlenike radi sticanja novih vještina i znanja u svrhu održavanja postojeće, kao i povećanja zaposlenosti, čiji bi po jedan predstavnik prošao Program 1 i Program 2 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima unutar kompanija kroz razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i učešća u programima podrške EU.

Prenos teoretskog i praktičnog znanja će se realizirati putem dva programa sa ukupno osam tematskih cjelina (modula).

Tematske cjeline obrađuju:

PROGRAM 1

1.  Razumijevanje Evropske unije

2.  Programi finansijske podrške i fondovi EU

3.  Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u

4.  Popuna aplikacija na EU fondove

PROGRAM 2

1.  Planiranje i koordinacija provedbe projekata

2.  Ugovorne obaveze korisnika sredstava

3.  Provedba procesa javnih nabavki

4.  Upravljanje finansijskim izvještajima

U realizaciji edukacije najviše časova će biti posvećeno izradi projektnih prijedloga prema PCM-u (Upravljanje projektnim ciklusom – Project Cycle Management).

Predviđeno trajanje edukacije je 10 radnih dana (5 dana po programu).

Na program edukacije mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća sa područja općine Vogošća.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

- Popunjen prijavni obrazac;

- Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti;

- Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (ne starije od 3 mjeseca).

Nakon uspješno savladanog programa, polaznici će dobiti Uvjerenje o završenom osposobljavanju u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo, potvrdu/uvjerenje o sudjelovanju na edukaciji i postati članovi Kluba Projektne akademije koji će se periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija i iskustava o EU fondovima.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na web adresi: www.vogosca.ba, www.serda.ba ili lično u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo.

Prijave se dostavljaju lično na protokol Sarajevske regionalne razvojne agencija – SERDA, ulica Kolodvorska 6, Sarajevo ili putem pošte na navedenu adresu.

Edukacija je zahvaljujući Općini Vogošća besplatna za sve polaznike koji budu odabrani po Javnom pozivu.

Javni poziv ostaje otvoren kontinuirano do popune broja od 14 malih i srednjih preduzeća.

U slučaju većeg broja pristiglih prijava, iste će se rangirati po redoslijedu zaprimanja.

Sve poslane prijave putem pošte moraju stići do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: (033) 641 520 i (033) 648 686.