Vijesti

Arhiva vijesti

Izrada 'Studije privrednog razvoja opštine Foča'

Dana 29. maja u skupštinskoj sali opštine održana je prezentacija prvog izvještaja 'Studije privrednog razvoja opštine Foča'. Projekat Studije privrednog razvoja prezentovali su predstavnici Ekonomskog instituta iz Sarajeva, prof dr Muris Čičić i mr Senad Softić.
Prof Čičić je istakao da se studija logički naslanja na 'Strategiju razvoja opštine Foča za period 2006-2011' u kojoj su kao strateške grane privrede navedeni turizam i poljoprivreda. Osnovni motiv za izradu ove studije je, prema njemu, veliki jaz između potencijala opštine Foča i skromne efikasnosti njene privrede. Kao osnovne razloge za takvo stanje prof Čičić je naveo izostanak upravljanja lokalnim razvojem od strane menadžmenta opštine u proteklih 15-tak godina, loše sproveden proces privatizacije te nepovezanost lokalnih privrednih subjekata sa velikim sistemima u okruženju. Menadžment opštine je dobio pohvale za urađeno u dosadašnjem mandatu, ali je istaknuto da je za značajnije iskorake potrebna veća pomoć od strane republičkih organa vlasti, koja je do sada po pravilu izostajala.
Na sastanku, koji je bio osmišljen kao razmjena mišljenja, mogle su se čuti pozitivne sugestije od strane načelnika opštine g-dina Zdravka Krsmanovića i članova njegovih stručnih službi, kao i od novoizabranog stečajnog upravnika 'Maglića' g-dina Momčila Miloševića.
Za 14. i 15. jun predviđen je dvodnevni radni sastanak u Neumu zajedno sa predstavnicima lokalne vlasti općine Stolac, na kojem će biti izrađena finalna verzija 'Studije privrednog razvoja opštine Foča'.
Organizator izrade studije je Dansko vijeće za izbjeglice (DRC) u saradnji sa opštinom Foča.