Vijesti

Arhiva vijesti

GRADONAČELNIK BARSELONE JOAN CLOS POSJETIO AGENCIJU SERDA

Gradonačelnik Barselone Joan Clos posjetio agenciju SERDA
Poslovni kontakti sa španskim preduzećima
Uspostavljanje saradnje španskih i bh. preduzeća formiranjem takozvanih biznis mostova. Pomoć u obuci i edukaciji kadrova
Gradonačelnik Barselone Joan Clos u nedjelju 28.05.2006 je u okviru pos­jete Sarajevskoj regionalnoj agenciji(SERDA) obećao učešće njegovog grada u obuci i edukaciji kadrova, koju smatra bitnom za našu o zemlju u zadovoljavanju uslova za priključivanje Evropskoj ulniji.
„Potrebno je da nastavimo otvarati nove načine poslovanja, a to se može samo kroz profesional­nu edukaciju ljudi. Barselona će u ovom smislu nastaviti sarađivati sa agencijom SERDA, a nakon prve faze edukativnog programa, planirano je i uspostavljanje saradnje španskih i bosansko­hercegovačkih preduzeća, formi­ranjem takozvanih biznis mostava", rekao je Clos.
BiH je, kako ističe, oduvijek imala profesionalne kadrove unutar i van zemlje. Stoga će zada­tak agencije SERDA i ubuduće biti da stvori uslove da se kadrovi unutar zemlje zadrže, te da se kadrovi u dijaspori vrate u zemlju
Na pitanje novinara da li i na koji način će Barselona dati podršku izgradnji koridora 5C,gradonačelnik Clos je odgovorio da će u svakom slučaju predstavi­ti ovaj projekat i u svojoj zemlji, kako bi se stvorila predstava o potrebi investiranja u projekte u BiH
O poslovnom inkubatoru, organizovanom sistemu za podršku novih (malih i srednjih) preduzeća nalazi se 30 firmi, koje se bave savremenim tehnologija­ma, saznajemo od Ševkije Okerića, direktora SERDA. Ovaj projekat značajno je finansirao grad Barselona, čija podrška će se i dalje nastaviti.
Direktor agencije upoznao je gradonačelnika i o podacima o poslovanju agencije i budućim projektima. Novinarima je otkrio da će se saradnja između Barselone i Sarajeva intenzivirati, te da postoje poslovni kontakti između tvornice modnih konfek­cija Sara i španskih preduzeća.
preuzeto iz dnevnog lista Oslobođenje 29.05.2006.