Vijesti

Arhiva vijesti

Edukacija mladih

U sklopu edukativne podrške mladim osobama koje započinju ili planiraju početi vlastiti biznis, SERDA d.o.o. (Sarajevska regionalna razvojna agencija) kroz mrežu Centara za razvoj biznisa i OSCE misija u BiH organiziraju ciklus edukacije mladih osoba iz oblasti poduzetništva koji će biti održan u većini opština/općina Sarajevske makro regije. U tu svrhu organizatori ovog projekta objavljuju:
JAVNI POZIV
Za prijavu na učešće u 3-dnevnom edukacionom procesu iz oblasti:
·marketinga,
·managmenta,
·poslovnog planiranja,
·izrade business plana,
·izrade marketing plana,
·poslovnog planiranja malih i srednjih preduzeća,
·pravne regulative pokretanja vlastitog biznisa.
Na javni poziv se mogu prijaviti:
·Mlade osobe od 18-35 godina koji imaju mjesto prebivališta na području općina Kiseljak i Kreševo
·Mladi koji namjeravaju pokrenuti ili su u fazi pokretanja vlastitog biznisa;
·Mladi sa sljedećim stupnjom obrazovanja – SSS, VŠS, VSS.
Prednost imaju mlade osobe prijavljene i evidentirane na lokalnim biroima zapošljavanja.
Ozbiljnost poslovnih ideja prijavljenih i zainteresovanih kandidata provjeriće se kroz proces selekcije u lokalnim Centrima za razvoj biznisa.
Edukacija će se održati u periodu 11-13.05.2006 g. u Hrvatskom domu u
Kiseljaku.
Prijave zainteresiranih se primaju do 05.05.2006 g. na sljedeće telefone:
CRB Kiseljak 030/877-394
CRB Kreševo &n