Vijesti

Arhiva vijesti

“Dostojanstvo i sloboda (nema više zločina protiv čovječnosti)” tema međunarodnog sastanka partnera projekta FUTHURE održanog u Sarajevu

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencija SERDA, jučer je održan sastanak na temu “Dostojanstvo i sloboda (nema više zločina protiv čovječnosti)” u okviru projekta „Njegovanje jedinstva, tolerancije i ljudskih prava u Evropi – FUTHURE”  finansiranog sredstvima programa “Europa za građane”.

 

“Dostojanstvo i sloboda (nema više zločina protiv čovječnosti)” tema međunarodnog sastanka partnera projekta FUTHURE održanog u Sarajevu thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Fokus sastanka bio je  poštivanje ljudskih prava sa posebnim osvrtom na dostojanstvo i slobodu svakog građanina, te su učesnici iz Italije, Švedske, Malte, Rumunije, Kipra, Portugala i Bosne i Hercegovine razgovarali o preporukama i smjernicama za unapređenje i zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

 

Domaćim i inostranim partnerima, između ostalog  obratili su se i predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koji su predstavili aktivnosti koje resorno ministarstvo realizira u cilju podsticanja i afirmacije zaštite ljudskih prava i sloboda.

Koordinator programa Inicijativa za monitoring europskih integracija u BiH  Edo Kanlić, istakao je da je jedan od njihovih ciljeva informisanje i edukovanje domaće i međunarodne javnosti o procesima u okviru evropskih integracija naše zemlje. Zbog toga je prilika za diskusiju sa učesnicama ovog projekta značajna kako bi  ljudima iz EU zainteresovanim za ljudska prava, približili situaciju u BiH. Nadati se da  da će kroz svoj rad i aktivizam zagovarati reforme koje za cilj imaju poštivanje i zaštitu svih ljudskih prava, zaključio je Kanlić.

Učesnici sastanka su bili i predstavnici organizacija „Mreža za izgradnju mira“, „Udruženje Vaša Prava“, „Misija OSCE-a u BiH“,“ „Inicijativa mladih za ljudska prava“  koji su prezentirali svoj rad i aktivnosti, te kako održivi i dobro podržani programi za zaštitu ljudskih prava u našoj zemlji mogu pozitivno doprinijeti u borbi protiv nečovječnosti i nejednakosti i na koji način osigurati održivi napredak ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, kao projektni partner iz Bosne i Hercegovine, realizira projekt FUTHURE od 2020. godne, čiji je cilj stvaranje Mreže za aktivno uključivanje građana u podizanju svijesti o zajedničkim vrijednostima i u raspravi o budućnosti Evrope i njenim temeljnim pravima.