Vijesti

Arhiva vijesti

Asocijacija organskih poizvođača ljekovitog bilja i jagodičastog voća SBK/KSB organizira seminare

Asocijacija organskih poizvođača ljekovitog bilja i jagodičastog voća SBK/KSB organizira seminar pod nazivom BIO DINAMIKA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI koji će se održati u više općina Federacije BiH u periodu od 17. do 23.11.2008. godine.
Cilj seminara je edukacija proizvođača u bio dinamičkoj proizvodnji kao i osposobljavanje proivođača u spravljanju pripravaka komposta i sumporno-vapnene juhe.
Seminar je organizovan u dva dijela, predavanja i radionice, a predavači - vođe praktičnih radionica će biti članovi Društva za razvoj biološko dinamičkog gospodarenja “DUGA PLUS” - Čakovec iz Hrvatske, na čelu s predsjednicom društva BERNARDOM OREHOVEC.

Program seminarskih aktivnosti po općinama:

- Novi Travnik, 17.11.2008. (sala općine); Svečano otvaranje seminara s početkom u 11,00 sati
18.11.2008. (sala općine); početak u 09,00 sati

- Fojnica, 19.11.2008. (sala Reumala); početak u 10,00 sati

- Tuzla, 20.11.2008. (hotel Tuzla); početak u 10,00 sati

- Visoko, 21.11.2008. (prostorije udruženja IDE-AL); početak 10.00 sati

- Vitez, 22.11.2008. (plastenici PPI “Ahmići); početak 09,00 sati

- Novi Travnik, 23.11.2008. (Prostorije “AOPBV SBK/KSB”); početak 09,00 sati