KNOWING IPR projekat: Upravljanje pravima intelektualnog vlasništva nadohvat ruke

Projekt Knowing IPR uspešno se usmjerava ka poticanju inovacija u Dunavskom regionu kroz inženjering znanja i upravljanje intelektualnom svojinom. Projek...

Više detalja

KNOWING IPR: Druga radionica o politikama u oblasti zaštite prava intelektualnog vlasništva

KNOWING IPR projekat 13. maja 2021.godine s početkom u 13 sati organizira 2. radionicu o politikama u oblasti zaštite prava intelektualnog vlasniš...

Više detalja

Trodnevnim treningom do novih znanja o tehnološkom transferu, intelektualnim pravima i patentnoj analitici

Dvanaesti oktobar 2020. godine bio je, može se neslužbeno reći, dan intelektualne svojine u regiji Dunava!

Više detalja

Trening: Patent analitika i IPR menadžment, ONLINE 12-14. oktobra 2020

Projekat KNOWING IPR (Jačanje inovacija u Dunavskoj regiji kroz inzenjering znanja i IPR prava intelektualnog vlasnistva), koji se realizira u okviru EU INTERRE...

Više detalja