Najpovoljnije finansiranje za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo

Svrha Kreditno Garantnog Fonda SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na područj...

Više detalja

Održan sastanak sa privrednicima o unapređenju poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo

U okviru LIFE Projekta, kojeg Kanton Sarajevo (KS) implementira u saradnji sa Grupacijom Svjetske banke i Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, u utora...

Više detalja

Poziv proizvođačima za nastavak organske certifikacije

Savez udruženja organskih proizvođača FBIH – ORGANSKO FBIH zajedno sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA u okviru projekta „Okolišno prihvatlji...

Više detalja

Potpisan memorandum o uspostavljanju sigurnosnog linka između Ministarstva sigurnosti BiH i EUROPOL-a

Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović i direktor Ureda Evropske policije (EUROPOL) Max Peter Ratzel potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o uspostavljanju si...

Više detalja