Poboljšana turistička ponuda Bjelašnice i Igmana zahvaljujući EU projektu

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) organizovala je 10.septembra promotivno-turistički obilazak područja planina Igman i Bjelašnica za medije, s cil...

Više detalja

U Bihaću se održava Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

S obzirom na sve veću zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji o pisanju i implementaciji EU projekata, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERD...

Više detalja

U Bihaću se održava Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

S obzirom na sve veću zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji o pisanju i implementaciji EU projekata, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA o...

Više detalja

Posjeta regiji Istocne Švedske

U okviru projekta koji realiziraju Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Regionalno razvojno vijece Istocne Švedske OSTSAM, od 7. do 11. juna...

Više detalja

Saopcenje za javnost

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINA VISOKO OPCINSKI NACELNIK ______________________________________...

Više detalja