Odgovorne inovacije brinu o budućnosti kroz upravljanje inovacijama u sadašnjosti

Svijest o odgovornim inovacijama raste i postaje sve jača u cijelom svijetu. Unatoč tome, još uvijek postoje velike praznine između teorije i postojećih refo...

Više detalja

Važni koraci prema Dunavskoj strategiji za odgovorno istraživanje i inovacije

Vrlo odgovoran i važan cilj formiranja i provedbe Dunavske strategije za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) zahtijeva radnu grupu stručnjaka i partnera...

Više detalja

8 evropskih zemalja zajedno na putu prema odgovornom istraživanju i inovacijama

Evropska komisija je odlučna da premosti jaz između naučne zajednice i društva u cjelini. Kao takav, D-STIR projekat („Dunavski okvir za odgovorno istraživa...

Više detalja

Prezentacija rezultata rada na izradi “Elaborata o strateškom okviru ekonomskog razvoja i razvoja turizma šireg podrucja Trebevica”

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA danas je održana prezentacija rezultata rada na izradi “Elaborata o strateškom okviru...

Više detalja

Finalna prezentacija projekta: PEOPLE vs. BORDERS

U okviru projekta Ljudi protiv granica, koji realiziraju partneri iz Italije NGO Kallipolis, Pokrajina Gorica,...

Više detalja