RAZMATRAN IZVJEŠTAJ AGENCIJE O PRIVATIZACIJI KANTONA SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na jučerašnjoj sjednici Izvještaj o radu s Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju...

Više detalja