Problem pitke vode u Brezi

Općina Breza rješava višegodišnji problem pitke vode Op...

Više detalja

REZULTATI OPĆINSKIH IZBORA 2008 GODINE ZA OPĆINU BREZA

ZBIRNI REZULTATI OPĆINSKIH IZBORA 2008 GODINE ZA OPĆINU BREZA Z B I R N I R E Z U L T A T I Z A O P Ć I N...

Više detalja

Odvoz komunalnog otpada

Odvoz komunalnog otpada na "Mošćanicu" poskupljuje 20% komunalne usluge...

Više detalja

IZVJEŠTAJ MATIČNOG UREDA ZA AUGUST 2006

Izvještaj o rođenim, vjenčanim i umrlim licima na području općine Breza u mjesecu Augustu 2006. godine ROĐENO……………&h...

Više detalja

IZVJEŠTAJ MATIČNOG UREDA ZA JULI 2006

Izvještaj o rođenim, vjenčanim i umrlim licima na području općine Breza u mjesecu Julu 2006. godine ROĐENO……………&hell...

Više detalja