EK Albaniji daje nepovratnu pomoć u iznosu od 60,9m eura

Evropska komisija (EK) objavila je u ponedjeljak (9. mart) da će Albaniji dati nepovratnu pomoć u iznosu od 60,9m eura u sklopu njenog pretpristupnog partnerst...

Više detalja