"Prva mreža jugoistočne Europe za alternativne destinacije.Priprema za EDEN kandidaturu"

U italijanskom gradu Lecce 29. i 30. januara održan je sastanak partnera koji realiziraju projekat Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnost jugoi...

Više detalja

Predstavljena iskustva u prenamjeni i korištenju bivše vojne imovine

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA danas je održana konferencija na kojoj su predstavljena iskustva Grcke i Italije, kao i potencijal...

Više detalja

Pet članica EU uvelo telefonsku liniji za prijavu nestale djece 116-000

Jedinstveni evropski telefonski broj 116-000 na koji se može prijaviti nestanak djeteta uvelo je pet država članica EU-a, a uskoro će proraditi u još dvi...

Više detalja

USKORO ISPORUKA VODOVODNOG MATERIJALA

Ministrica u Vladi ZE-DO kantona Mirzeta Džonlagić i načelnik općine Visoko Munib Alibegović su potpisali Ugovor o nabavci i isporuci vodovodnog mate...

Više detalja

VLADA KS: STANJE STOČARSKE I BILJNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU KS-a

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na posljednjoj sjednici Izvještaj o stanju stočarske i biljne proizvodnje na području Kantona Sarajevo u kojem postoje...

Više detalja