Za državne i vjerske praznike nove svjetlosne dekoracije u ulici Alije Izetbegovića

Za državneivjerske praznike noves vjetlosnedekoracij e uulici Alije Izetbegovića Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komuna...

Više detalja