SERDA prisustvovala prezentaciji rezultata implementacije EU Akta o malom biznisu (SBA) za protekli trogodišnji period

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i njene partnerske institucije Europska trening fondacija (ETF) i Europska Komisija (EK), u suradnji s Federa...

Više detalja

Forum novih tehnologija

U organizaciji Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i 5D-CADD d.o.o. Sarajevo u četvrtak, 19. marta 2009. godine od 10:00 – 16:00 sati održati će se Foru...

Više detalja