KOMISIJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE RAZMATRALA PRISPJELE APLIKACIJE

Članovi Komisije za kapitalne investicije Općine Goražde održali su 23.07.2008. sastanak na kojem je Komisija razmatrala aplikacije koje su prispjele na os...

Više detalja