Prezentirana nova kreditna linija poljoprivrednicima sa podrucja opcine Trnovo

U prostorijama Opcine Trnovo danas je prezentirana nova kreditna linija, uspostavljena u okviru Kreditno-garantnog fonda Sarajevske regionalne razvojene agenc...

Više detalja

VATROGASNO DRUŠTVO

OPĆINA NOVI GRAD ZA KUPOVINU IZDVOJILA 294.000 KMNa platou ispred F-Auto SA centra izvršena je svečana primopredaja navalnog vatrogasnog vozila Udruženju...

Više detalja

Izvršenje Budžeta u skladu sa planom

Skupština opštine SokolacPrihodi u budžetu opštine Sokolac u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 1.885.511 maraka...

Više detalja

Informacije sa prve posebne-tematske sjednice Skupštine opštine Rogatica

INFORMACIJE SA PRVE POSEBNE-TEMATSKE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 29.06.2007.godine održana je prva posebna-tematska sjednica Skupšti...

Više detalja