Predstavnici SERDA-e na konferenciji u okviru projekta LANDS u Mostaru

"Agroturizam ima ogromni potencijal i u ovom trenutku on je nedovoljno iskorišten. Uvjereni smo da uz dobru priču, dobar rad, zalaganje, svih partne...

Više detalja

Radionica o programu Europa za građane

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru realizacije projekta “Program jačanja kapaciteta za saradnju između općina i gradova u državama jadransko...

Više detalja

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena realiza...

Više detalja

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena real...

Više detalja

Informacije sa 41. sjednice Skupštine opštine

INFORMACIJE SA 41. SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE Dana 27.08.2008.godine održana je 41. sjednica Skupštine opštine Rogatica...

Više detalja