Delegacija Općine Novo Sarajevo u posjeti kompaniji „Energoinvest“

Načelnik Koldžo upoznao prisutne sa uspješno realizovanim i projektima u fazi realizacijeNa poziv direktora kompa...

Više detalja

Radna tijela u Općinskom vijeću Trnovo

Općinsko vijeće Trnovo je na drugoj sjednici odžanoj 16. decembra 2008. godine usvojilo Odluku o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo. KOMISIJA ZA STATU...

Više detalja

Općine/opštine Vareš, Olovo, Pale-Prača, Goražde i Novo Goražde, počele sa edukacijom u skladu sa ISO 9001:2000

Upoznavanje sa projektom „Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000“, uvod o sistem upravljanja kvalitetom, termini, hronolo...

Više detalja

Zaključak o dodjeli u zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 7. i 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo -...

Više detalja