Posjeta regiji Istocne Švedske

U okviru projekta koji realiziraju Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Regionalno razvojno vijece Istocne Švedske OSTSAM, od 7. do 11. juna...

Više detalja