KANTON SARAJEVO: NAJVEĆI BROJ NEZAPOSLENIH U OPĆINI NOVI GRAD

Od 65.344 evidentirane nezaposlene osobe u Kantonu Sarajevo najveći broj njih je u općini Novi Grad, gdje je na evidencijama službi za zapošljavanje regi...

Više detalja

Održana Konferencija o temi "Industrijske zone kao instrument regionalnog ekonomskog razvoja"

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, prva u BIH, predstavila je na današnjoj Konferenciji, Studiju o industrijskim zonama prema kojoj na prosto...

Više detalja

Početak realizacije projekta ISO 9001:2000 u 13 institucija SMR

U okviru realizacije projekta „Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000 u 13 institucija SMR“, 17. januara 2007. godine u p...

Više detalja