Održana edukacija pčelara sa područja opštine/općina Trnovo, Ilidža i I.N.Sarajevo u Butmiru

U saradnji biznis centara Trnovo RS, Ilidža i I.N.Sarajevo održana je edukacija za pčelare sa područja opština/općina Trnovo, Ilidža i I.N.Sarajevo u But...

Više detalja