Predstavljeni paketi ponude zdravstvenog turizma u okviru projekta AHVN

U okviru projekta Adriatic Health and Vitality Network –AHVN, Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost, koji finansira EU kroz program IPA Adriatic, Sarajevsk...

Više detalja

Predstavljeni paketi ponude zdravstvenog turizma u okviru projekta AHVN

U okviru projekta Adriatic Health and Vitality Network –AHVN, Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost, koji finansira EU kroz program IPA Adriatic, Sarajevska r...

Više detalja

Zdravi stilovi života Jadrana – završna konferencija projekta AHVN u Podgorici

U periodu od 27. do 29. novembra 2013 godine u Podgorici je održana završna konferencija AHVN projekta pod nazivom "Zdravi stilovi života Jadrana". Konferenc...

Više detalja

Zdravi stilovi života Jadrana – završna konferencija projekta AHVN u Podgorici

U periodu od 27. do 29. novembra 2013 godine u Podgorici je održana završna konferencija AHVN projekta pod nazivom "Zdravi stilovi života Jadrana". Konferencija...

Više detalja

Održan drugi partnerski sastanak u okviru projekta TRACE

U okviru projekta „Transnacionalna saradnja za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu – TRACE“ 21. i 22.11.2013. godine u bugarskom gradu Gabrovu održ...

Više detalja