U okviru CePPEI-a pokrenuta nova baza podataka o tržištima EU

U okviru web portala Centra za podršku i promociju evropksih integracija pokrenuta nova baza podataka o tržištima EU U suradnji s Centrom za prom...

Više detalja

Turizam u Visokom-saradnja sa GTZ-om

Turizam u Visokom-saradnja sa GTZ-om -Opcina Visoko i Deutsche Gesellshaft fur Tehnische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, u skladu sa potpisanim Memorandumom o razu...

Više detalja

Radovi na regionalnom putu R 443 Visoko - Kiseljak

Radovi na regionalnom putu R 443 Visoko - Kiseljak Na dijelu regionalnog puta R 443 Visoko...

Više detalja

Ugovor o redovnom održavanju javnih zelenih površina na području općine

I N F O R M A C I J A U skladu sa Programom komunalnih djelatnosti za 2009. godinu koji je usvojilo Općinsko vijeće Visoko na 4. sjednici održanoj 21.02.2009....

Više detalja

Deseta godišnjica obilježavanja Dana potrošača Europe

Europsko socijalno i ekonomsko vijeće, u suradnji sa Europskom komisijom i češkim predsjedavanjem, sutra obilježava 10. godišnjicu Dana potro&s...

Više detalja