Poziv zainteresovanima za prijavu na trening o digitalnom marketingu, privlačenju sponzora i zelenoj certifikaciji

Općina Centar, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Kantonalna  javna ustanova za zaštićena prirodna područja organizuju treninge o temam...

Više detalja

Najava 5. godišnje konferencije o podršci MSP u BiH

Konferencija će se održati u četvrtak, 8. decembra 2022. od 11:00 do 15:00h u prostorijama Spoljnotrgovinske/Vanjskotrgovinske komore BiH (B...

Više detalja

U toku je evaluacija 334 aplikacije pristigle u okviru Prvog javnog poziva Challenge to Change 3 projekta

Prvi javni poziv za prijavu inovativnih projektnih ideja je zatvoren 23. novembra 2022. godine.

Više detalja

Uz podršku JICA-e u Beogradu održan sastanak partnera u projektu Jačanje i proširenje mentorske podrške MSP na Zapadnom Balkanu

U okviru treće faze Projekta “JAČANJE I PROŠIRENJE MENTORSKE PODRŠKE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA NA ZAPADNOM BALKANU “ koji se realizi...

Više detalja

Nastavak koordinacije i harmonizacije podrške za razvoj MSP

Nastavljajući praksu međusobne koordinacije institucija koje su zadužene za kreiranje politika podrške za MSP, kao i koordinacije sa relevantnim međunaro...

Više detalja