Održana dvodnevna obuka za menadžere MSP iz oblasti metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Regionalna razvojna agencija Zlatibor, u okviru projekta“Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i...

Više detalja

Poziv za prijavu na Projektnu akademiju o pisanju i upravljanju EU projektima

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, u toku je edukacija  o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljan...

Više detalja

Poziv za prijavu na Projektnu akademiju o pisanju i upravljanju EU projektima

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, u toku je edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravl...

Više detalja

Počeo treći ciklus edukacija o pisanju i upravljanju EU projektima u okviru Projektne akademije SERDA

Treću grupu polaznika čine predstavnici ministarstava KS, lokalnih zajednica, privatnih preduzeća, NGO i fizička lica koja će u naredne dvije sedmice proći inte...

Više detalja

Počeo treći ciklus edukacija o pisanju i upravljanju EU projektima u okviru Projektne akademije SERDA

Treću grupu polaznika čine predstavnici ministarstava KS, lokalnih zajednica, privatnih preduzeća, NGO i fizička lica koja će u naredne dvije sedmice proći i...

Više detalja