"Dani romske kulture i večeri Sofke Nikolić"

Izložbom radova romskih umjetnika iz BiH i Srbije u srijedu, u Art kući sevdaha u Sarajevu, bit će otvorena dvodnevna manifestacija "Dani romske kulture i večer...

Više detalja

Lista projekata 2006.godina

Tokom 2006. godine SERDA je provodila aktivnosti predviđene Poslovnim planom i Finansijskim planom za 2006. godinu, usvojenim na 13. sjednici Skupštine SERDA. U...

Više detalja

SA-ŠA

Program Prekogranična saradnja BiH-Srbija Naziv projekta „Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji“ Ak...

Više detalja

O G L A S o mogucnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava na ime trajnog stambenog zbrinjavanja branilaca i clanova njihovih porodica

BOSNA i HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENICKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA Služba za društvene djelatnosti, boracko-invalidsku za&scaro...

Više detalja

K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima - braniocima i clanovima njihovih porodica za studijsku 2010./2011.godinu

Bosna i Hercegovina/Federacija BiHZenicko-dobojski kantonMinistarstvo za boracka pitanjaNa osnovu clana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i clanova njihovih p...

Više detalja