Promocija HACCP menadžera

Dodjela certifikata za dvije grupe polaznika, koji su uspješno završili edukaciju „HACCPSISTEMINJEGOVAIMPLEMENTACIJA“, obavljena je 1...

Više detalja

Završena eukacija pete grupe HACCP menadžera

26. septembra ove godine završena je edukacija osam novih HACCP menadžera - savjetnika za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane, odnosno bolesti prenosi...

Više detalja