PREDSTAVLJANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH DESTINACIJA NA SAJMU TURIZMA U BERLINU

U okviru projekta "Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini", kojeg sufinansira EU i SR Njemačka Grad Trebinje,...

Više detalja

Trebevicka žicara do kraja 2013. godine

Memorandum o razumijevanju za obnovu trebevicke žicare danas su u Gradskoj upravi potpisali gradonacelnik Sarajeva Alija Behmen, premijer Kantona Sarajevo Fikre...

Više detalja

J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja opcine Visoko

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINA VISOKO OPCINSKO VIJECE VISOKO -Komisija za odlikovanja, javna priznanja i ob...

Više detalja

Vijeće za implementaciju mira danas se u Sarajevu sastaje sa stranačkim liderima

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira počinje danas svoju dvodnevnu sjednicu u Sarajevu. Pod predsjedavanjem visokog predstavnika, Miroslava Lajčák...

Više detalja

Stručni skup o primjeni EU direktiva u savremenom međunarodnom cestovnom transportu

Institut za edukaciju ECOS i Vanjskotrgovinska komora BiH danas su u saradnji s Ministarstvom komunikacija i transporta BiH i Institutom za privredni inženjerin...

Više detalja