Uspostavljena regionalna radna grupa u okviru projekta ENERGEIA

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je 11. februara u okviru projekta" ENERGEIA-Uspostava preduzeća u oblasti energije na području Mediterana" us...

Više detalja