Ministri EU postigli interni dogovor

EU podržala je kandidaturu austrijskog diplomate Valentina Incka za novog visokog predstavnika i još se čeka odobrenje drugih članova Savjet za provođenj...

Više detalja

HRVATSKI KONZORCIJ GRADI SARAJEVSKU ZAOBILAZNICU ?

Izvo­đač ra­do­va na LOT-u 2 sa­ra­jev­ske obi­la­zni­ce, po­pu­lar­no na­zva­ne sa­ra­jev&sh...

Više detalja