PODRŠKA JAČANJU KAPACITETA MSP IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE

U okviru projekta „Podrška za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja-ENHANCE“ Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je anga...

Više detalja

Prvi sastanak projekta CSSC LAB–potvrđena relevantnost sektorskog spajanja i rješenja za gradsko skladištenje energije širom Europe

29. oktobra 2020. projekat CSSC Lab održao je svoj prvi internetski sastanak, koji je služio kao prilika za dijeljenje ključnih činjenica o projektu. Predstavni...

Više detalja

Poslovni susreti na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL

Evropska poduzetnička mreža Federacije Bosne i Hercegovine – Enterprise Europe Network Federation of Bosnia and Herzegovina,Zenička Razvojna agencija ZEDA u...

Više detalja

Javni poziv za podršku poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava

Udruženje za razvoj NERDA“, Tuzla i „EDA – Agencija za razvoj preduzeća“, Banja Luka: O B J A V LJ U J U JAVNI POZIV„ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM S...

Više detalja

Intouract

Oficijelna web stranica projekta http://www.intouract.eu/ Program Transnacionalni program saradnje za jugoistočnu Europu (SEE) Naziv projek...

Više detalja