Implementirana prva primjena STIR metode u osam evropskih zemalja

Konzorcij partnera D-STIR projekta okupio se na 6. transnacionalnom projektnom događaju i studijskoj posjeti održanim 19. i 20. juna u Stuttgartu u Njemačkoj. S...

Više detalja

Osam evropskih zemalja zajedno na putu prema odgovornom istraživanju i inovacijama

Svijest o odgovornim inovacijama raste i postaje sve jača u cijelom svijetu. Unatoč tome, još uvijek postoje velike praznine između teorije i postojećih refo...

Više detalja

Odgovorne inovacije brinu o budućnosti kroz upravljanje inovacijama u sadašnjosti

Svijest o odgovornim inovacijama raste i postaje sve jača u cijelom svijetu. Unatoč tome, još uvijek postoje velike praznine između teorije i postojećih refo...

Više detalja

Važni koraci prema Dunavskoj strategiji za odgovorno istraživanje i inovacije

Vrlo odgovoran i važan cilj formiranja i provedbe Dunavske strategije za odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) zahtijeva radnu grupu stručnjaka i partnera...

Više detalja