Održan treći koordinacioni sastanak projektnih partnera MED projekta „ChIMERA PLUS“

Treći sastanak projektnih partnera „ChIMERA PLUS“ projekta održan je 23/11/2021 kada su predstavljeni do sada realizovani rezultati projektnih aktiv...

Više detalja

Ljubljanski grad, uspješan primjer uključivanja kulturnih i kreativnih industrija u urbano održiva rješenja gradova

U okviru projekta „ChIMERA PLUS“ danas je održan online intervju sa direktoricom Javnog zavoda „Ljubljanski grad“, g-đom Matejom Avbelj...

Više detalja

Održana radionica Interesne radne grupe u okviru projekta „ChIMERA PLUS“

U svrhu analize potreba aktera u kulturnim i kreativnim industrijama i građana Grada Sarajevo u kontekstu urbane održivosti, u prostorijama SERDA-e 22.09.2021.g...

Više detalja

Značaj luke Ploče za Bosnu Hercegovinu i povezanost luke sa Koridorom 5c tema tehničke radionice održane u Sarajevu

U okviru projekta Kapitalizacija prometnih modela u Jadransko-jonskoj mreži za podršku razvoju EUSAIR – CAPTAIN, Sarajevska regionalna razvojna agencija SE...

Više detalja

Lista projekata 2012.godina

PROJEKTI 1. Cjelogodišnji turizam na planinskim destinacijama BiH i CG-365 2. Razvoj i promocija banjsko-lječilišnog turizma u prekograničnim oblastima BiH...

Više detalja