Završna konferencija projekta podrške EU razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska

Danas je održana završna konferencija projekta Podrška razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska, koji je finansirala Evropska unija, a u protekle dvi...

Više detalja

Završna konferencija projekta podrške EU razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska

Danas je održana završna konferencija projekta Podrška razvoju eko turizma u Nacionalnom parku Sutjeska, koji je finansirala Evropska unija, a u protekle dvije...

Više detalja

Sastanak sa predstavnicima talijanske regije Kalabrija

Predsravnica SERDA u Briselu 30. novembra odrzala je sastanak sa gradonacelnikom grada Lattarico, Antonio Gianfranco Barci i gradonacelnikom grada San Marco Arg...

Više detalja

Potpisan ugovor o realizaciji projekta "Rekonstrukcija sportske plohe Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković" na Vratniku

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Općina Stari Grad Sarajevo danas su potpisali Ugovor o realizaciji projekta "Rekonstrukcija sportske plohe...

Više detalja

Samit lidera EU:ekonomski oporavak...pa sve ostalo

Evropski lideri nastavili su danas samit koji je u cijelosti posvećen finansijskoj krizi u kakvoj se našla Evropska unija. Komisija i Vijeće brane evrops...

Više detalja