Zelena rješenja za upravljanje otpadom

U okviru projekta ZERO WASTE PRO – Promocija nula otpada, koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Mrežom evropskih grad...

Više detalja

Info dan: Promocija nula otpada

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru MED programa implementira projekat ZERO WASTE PRO – Promocija nula otpada, u partnerstvu sa Mrežom evrops...

Više detalja

Poziv firmama za ucešce na sajmu HANNOVER MESSE 2012

U okviru projekta „Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeca u metalnoj industriji kroz uvodenje novih tehnologija i zanimanja, implementac...

Više detalja

Poziv firmama za ucešce na sajmu Midest 2011, Pariz

U okviru projekta „Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeca u metalnoj industriji kroz uvodenje novih tehnologija i zanimanja, implementac...

Više detalja

OPCINA VISOKO, UCEŠCE NA SAJMU „ PETI MEDITERANSKI DANI-Trebinje 2010-ZDRAV ŽIVOT“

OPCINA VISOKO, UCEŠCE NA SAJMU „ PETI MEDITERANSKI DANI-Trebinje 2010-ZDRAV ŽIVOT“ Od 08.04.2010. do 10.04.2010.godine, Opcina Visoko j...

Više detalja