Natjecaj dizajna inovativnog drvnog proizvoda

ME?UNARODNO-REGIONALNI, ANONIMNI, JEDNOSTEPENI, ANKETNI NATJECAJ DIZAJNA INOVATIVNOG DRVNOG PROIZVODA S TRŽIŠNIM POTENCIJALOM - USAID Firma Sarajevo, Van...

Više detalja

Prijedlog projekta Bosanska inteligentna kuca

Na poziv Kalliopolis-italijanske neprofitne organizacije za održivo urbanisticko planiranje, SERDA se ukljucila u pripremu prijedloga projekta "Bosanska in...

Više detalja

Identifikovano 274 prijedloga projekata po rijecnim slivovima u okviru projekta „Cista rijeka Miljacka“

U prostorijama SERDA održana je treca, završna, radionica na kojoj je predstavljena konacna verzija Studije koja definiše aktivnosti, programe i p...

Više detalja

Sastanak sa predstavnicima talijanske regije Kalabrija

Predsravnica SERDA u Briselu 30. novembra odrzala je sastanak sa gradonacelnikom grada Lattarico, Antonio Gianfranco Barci i gradonacelnikom grada San Marco Arg...

Više detalja

Dogovoreni tehnicki detalji o transportu opreme iz Švicarske

U okviru projekta "Revitalizacija trebevicke žicare", danas je u Gradskoj upravi održan radni sastanak svih partnera koji su ukljuceni u realizaciju o...

Više detalja