U okviru projekta WIDER održane četiri radionice na temu „Eko-pametno stanovanje

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije 17. i 18. decembra održane su četiri radionice o temi „Eko-pametno stanovanje“, a u okviru projekta WI...

Više detalja

Javni poziv dizajnerima proizvoda od drveta i namještaja da se uključe u projekat: “Poslovno povezivanje bh. drvnog sektora sa dizajnerima”

USAID Sida FIRMA projekat u suradnji sa svojim partnerima; Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom; Vanjsko/spoljnotrgovinskom komorom BiH i Akademijom l...

Više detalja

Podrška industrijskoj zoni Luka u Ilijašu

Industrijska zona "Luka" Ilijaš najvažniji je projekt u strategiji razvoja te opcine, a ukoliko bi se realizirao i postao zajednicki projekt Op...

Više detalja

SERDA na sajmu organske proizvodnje i eko turizma

Prvi medunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma, u cijoj je organizaciji pored Saveza udruženja asocijacija organskih proizvodaca BiH ucestvovala i SE...

Više detalja

Dvodnevna edukacija o temi „Podrška razvoju poduzetnickih i industrijskih zona u Sarajevskoj regiji”

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Deutsche GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit...

Više detalja