Goražde: "Modeli profitabilne poljoprivredne proizvodnje u procesu evropskih integracija BiH"

"Modeli profitabilne poljoprivredne proizvodnje u procesu evropskih integracija BiH", tema je sastanka koji je u okviru projekta „Centri za razv...

Više detalja

Modeli profitabilne polj. proizv. u procesu Evropskih integracija BiH

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Centri za razvoj biznis u Podrinju" Cilj savjetovanja je promovisanje poljoprivredne proizvodnje kao poten...

Više detalja

Opština Višegrad i HELP u zajedničkom projektu

Opštine Višegrad, Foča i Rudo u saradnji sa njemačkom humanitarnom organizacijom HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. učestvuju u projektu "Smanje...

Više detalja

Stručna predavanja iz oblasti poljoprivrede

Poljoprivredna stručna služba sa Sokoca organizuje stručna predavanja iz oblasti poljoprivrede (stočarstvo i tumačenje Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivan...

Više detalja

Svečano otvaranje Centra za razvoj biznisa

Juče je u Rogatici u okviru projekta "Centri za razvoj biznisa u Podrinju" uz prisustvo vodećih ljudi opština Rogatica i Novo Goražde i pr...

Više detalja