PROMOTIVNA KAMPANJA FIPA-E DONIJELA POZITIVNE REZULTATE

Prošlogodišnja kampanja i sveukupni promotivni napori Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) donose konkretne rezultate. Bosna i...

Više detalja