USVOJENA ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

I N F O R M A C I J A USVOJENA ODLUKA O ORGANIZACIJI I SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO Općinsko vijeće Visoko je na svojoj devetoj...

Više detalja

Privatizacija sokolačkog hotela "Romanija

Novi većinski vlasnik preduzeća za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu AD ,,Sokolac,, , u čijem sastavu je i ovdašnji hotel ,,Romanija,, , je Risto Gojkov...

Više detalja

Privatizacija sokolačkog hotela "Romanija"

Novi većinski vlasnik preduzeća za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu AD ,,Sokolac,, , u čijem sastavu je i ovdašnji hotel ,,Romanija,, , je Risto Gojkov...

Više detalja