Obuka o metodologiji LEADER i verifikacija odobrenih projekata

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa Španskom agencijom za medunarodnu saradnju – AECID i Asocijacijom eksperata za lokaln...

Više detalja

Dodjela stipendija za studente braniteljskih populacija

VAREŠ– Danas (11.02.2008. godine) je u općini Vareš upriličena ceremonija potpisivanja ugovora o dodjeli stipendija studentima – pripa...

Više detalja

Proizvodnja sjemenskog krompira u opštini Trnovo

Opšta Zemljoradnička Zadruga "Trnovo" kao jedan od nosilaca razvoja poljoprivredne proizvodnje, na području opštine, u poslednje vrije...

Više detalja