Lista projekata 2010.godina

1.     SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA       1.1. INTERREG IIIa-AdriaNET- Projekt institucionalne saradnje     1.2. STRA...

Više detalja

Lista projekata 2009.godina

Prema Poslovnom planu SERDA usvojenom na 22. Sjednici Skupštine SERDA, održanoj 29.12.2008.g. određeno je da Sektor strateškog planiranja nastavi projekte i akt...

Više detalja

Lista projekata 2008.godina

PROJEKTI U 2008.GODINI SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE     Projekti koji su preneseni iz 2007. godine 1) INTERREG IIIA-AdriaNET projekt...

Više detalja

U okviru CePPEI-a pokrenuta nova baza podataka o tržištima EU

U okviru web portala Centra za podršku i promociju evropksih integracija pokrenuta nova baza podataka o tržištima EU U suradnji s Centrom za prom...

Više detalja

Potpisan Partnerski sporazum između CBI i SERDA-e

Sarajevska regionalna razvojna agencija ( SERDA ) i Centar za promociju izvoza CBI, agencija holandske vlade, potpisali su 24. februara 2009. godine u prostorij...

Više detalja