POČETAK RADA KREDITNO-GARANTNOG FONDA SERDA-e

PROGRAM KREDITIRANJA KLIJENATA NA OSNOVU KGF „SERDA“-e Uz suradnju: UniCredit Zagrebačke banke d.d. 1) KORISNICI KREDITA: · Ma...

Više detalja

POČETAK RADA KREDITNO-GARANTNOG FONDA SERDA-e

PROGRAM KREDITIRANJA KLIJENATA NA OSNOVU KGF „SERDA“-e Uz suradnju: UniCredit Zagrebačke banke d.d. 1)KORISNICI KREDITA: ·Mala i srednja...

Više detalja